Akademik

Semester II

No.

Kel. MK

Kode

Mata Kuliah

SKS

JS

Sajian

Prasyarat

Keterangan

TM

 

 

1.

MPK

0120160045

Al Islam & Kemuhammadiyahan II

1

2

2

 

 

 

Wajib Universitas

2.

MKK

0220160201

Bahasa Inggris II

2

6

6

 

 

 

Wajib Universitas 

3.

MKU

0610160848

Ilmu Kealaman Dasar

2

2

2

 

 

 

Wajib Universitas 

4.

MKK

0210160754

Hukum Bisnis

2

2

2

 

 

 

Wajib Fakultas

5.

MKK

0210161953

Pengantar Manajemen

3

3

2

 

 

 

Wajib Prog.Studi

6.

MKK

0210161917

Pengantar Ekonomi Makro

3

3

3

 

 

 

Wajib Fakultas

7.

MKK

0210161897

Pengantar Akuntansi II

3

3

3

 

 

 

Wajib Fakultas

8.

MKK

0210162751

Statistika I

3

3

2

 1

 

 

Wajib Fakultas

9.

MKK

0210160141

Aplikasi Komputer

3

3

 

3

 

 

Wajib Fakultas 

Jumlah

22

 

 

 

 

 

 

Semeter IV


  • Informasi-informasi Seputar Pelayanan Akademik Jurusan Manajemen,